Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja

Zapewniamy doradztwo prawne w sprawach związanych z nieruchomościami oraz w procesach reprywatyzacyjnych, w szczególności:

 • doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania
 • doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania
 • doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych
 • doradzamy we wszystkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowaniem nieruchomości
 • doradzamy w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • doradzamy i reprezentujemy w procesach z zakresu prawa mieszkaniowego, lokalowego i spółdzielczego
 • prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne dotyczące nieruchomości, w tym roszczeń reprywatyzacyjnych i procesu inwestycyjnego
 • prowadzimy analizy prawne znacjonalizowanych nieruchomości, zarówno pod kątem oceny celowości podejmowania lub prowadzenia już wszczętych działań reprywatyzacyjnych, jak i pod kątem opracowywania strategii obrony przed zgłoszonymi roszczeniami reprywatyzacyjnymi
 • reprezentujemy klientów we wszystkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości dotkniętych procesami nacjonalizacyjnymi
 • zapewniamy usługi z zakresu poszukiwania materiałów archiwalnych (kwerendy archiwalnej), w tym także tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie sporów w sektorze przemysłu budowlanego i wspierania międzynarodowych inwestycji. Swoją ekspertyzę opieramy zarówno na gospodarczej jak i technicznej analizie faktów. Od innych wyróżnia nas nie tylko posiadana wiedza prawnicza i wieloletnie doświadczenie, ale przede wszystkim wiedza fachowa.

W zakresie naszych usług:

 • prowadzimy postępowania odszkodowawcze wynikłe z umów budowlanych i inwestycyjnych w kraju i za granicą (głównie w Austrii)
 • doradzamy w projektach budowlanych i nieruchomościowych na terenie całej Europie
 • asystujemy w każdej fazie realizacji projektów inwestycyjnych od planowania po wykonawstwo i finalizację transakcji
 • prowadzimy sprawy dotyczące uzyskiwania pozwoleń na realizację przedsięwzięć w kraju i za granicą

Międzynarodowa ochrona inwestycji

Wraz ze wzrostem liczby inwestycji zagranicznych, wzrosło zapotrzebowanie na ich ochronę. Nasze usługi w tym przedmiocie polegają na zapewnieniu wsparcia w początkowym stadium prowadzenia inwestycji za granicą oraz fachowego doradztwa i reprezentacji w procesach sądowych, także arbitrażowych.

Oferujemy pomoc w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego, na terenie całej Europy, głównie w Austrii i w Polsce.

Strona korzysta z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.