Prawo austriackie

Oferowane przez nas usługi obejmują reprezentację w sporach sądowych i administracyjnych oraz przed różnego rodzaju organami państwowymi na każdym etapie postępowania, w zakresie prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i gospodarczego.

Oferujemy:

 • doradztwo merytoryczne i reprezentację w procesach zarówno przed organami państwowymi jak i sądami w zakresie sporów wynikłych ze świadczeń socjalnych, sporów pracowniczych oraz wynikłych z umów o pracę
 • kompleksową opiekę prawną w procesach rozwodowych, o opiekę nad dziećmi, o podział majątku, w sporach alimentacyjnych (także transgranicznych) i adopcyjnych
 • doradztwo w zakresie regulacji prawnych obejmujących związki partnerskie
 • pomoc w sporządzaniu testamentów, umów przedmałżeński, umów dotyczących rozdzielności majątkowej i rozporządzeń majątkowych na wypadek śmierci
 • reprezentację klientów w procesach spadkowych na każdym etapie
 • dochodzenie roszceń powypadkowych i odszkodowawczych
 • sporządzanie umów opartych na prawie polskim i prawie austriackim
 • pomoc prawną w zakresie prawa karnego i karnego gospodarczego
 • pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw i spółek handlowych
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa medycznego, farmaceutycznego, produktów medycznych, suplementów diety, a także prawa żywnościowego i kosmetycznego
 • dochodzenie roszczeń z tytułu szkód medycznych
 • wsparcie merytoryczne oraz reprezentację w procesach roszczeniowych przeciwko ubezpieczycielowi

Ponadto zapewniamy doradztwo prawne we wszystkich sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

 • doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania
 • doradzamy w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania
 • prowadzimy postępowania odszkodowawcze wynikłe z umów budowlanych i inwestycyjnych w kraju i za granicą
 • doradzamy w projektach budowlanych i inwestycyjnych na terenie całej Europy
 • asystujemy w każdej fazie realizacji projektów inwestycyjnych od planowania po wykonawstwo i finalizację transakcji
 • prowadzimy sprawy dotyczące uzyskiwania pozwoleń na realizację przedsięwzięć oraz uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu/pracy
Strona korzysta z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.