Rozstrzyganie sporów

Oferujemy naszym klientom pomoc prawną w sporach sądowych i przedsądowych we wszystkich dziedzinach naszej działalności. Reprezentujemy klientów przed sądami i instytucjami zarówno w Polsce jak i w Austrii.

Prowadzimy:

 • postępowania cywilne przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
 • doradztwo przedsądowe
 • rozstrzyganie sporów w drodze mediacji i zawierania ugód
 • postępowania polubowne
 • postępowania administracyjne

Arbitraż

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań arbitrażowych, szczególnie w sektorze farmaceutycznym, chemicznym, energetycznym i budowlanym. Doradzamy naszym klientom w rozwiązywaniu sporów prawnych.

Nasze usługi obejmują:

 • krajowe postępowania arbitrażowe (w Polsce i w Austrii)
 • międzynarodowy arbitraż handlowy
 • międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • reprezentację klientów w procesach ad hoc

Dr Wolińska-Umschaden brała udział w procesie tworzenia licznych publikacji w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu (m.in. International Arbitration Yearbook). Jest autorem m.in. artykułu dotyczącego Regulaminu Wiedeńskiego (VIAC-Rules): Nowy Regulamin Wiedeński, MIDA (2013).

Dr Wolińska-Umschaden jest sędzią stałego Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej.

Compliance

W ramach naszych usług:

 • sporządzamy analizy i opinie dotyczące wybranych regulacji prawa polskiego, austriackiego, unijnego oraz międzynarodowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • zapewniamy doradztwo o charakterze procesowym w zakresie postępowań cywilnych, karnych oraz sądowo-administracyjnych
 • zapewniamy doradztwo oraz pomoc w zakładaniu oraz prowadzeniu przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze farmaceutycznym, medycznym, kosmetycznym i żywnościowym
 • oferujemy pomoc w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
 • doradzamy w zakresie regulacji dotyczących sektora ochrony zdrowia

Dr Wolińska-Umschaden jest współautorem podręcznika dla przedsiębiorców – Petsche/Mair [Hrsg.] Handbuch Compliance, LexisNexis (2012).

Prawo umów

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym, w tym w szczególności:

 • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy
 • doradzamy w trakcie wykonywania tych umów
 • pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji
 • sporządzamy i opiniujemy umowy także w oparciu o ustawodawstwo austriackie
 • sporządzamy umowy w języku angelskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim; umowy dwujęzyczne i inne

Adwokat Alfons Umschaden specjalizuje się w prawie umów franczyzowych. Wspólnie z adwokat dr Wolińską-Umschaden publikują w tej dziedzinie. Ich najnowsza pozycja książkowa dotycząca prawa franczyzowego (Jahrbuch Franchising 2016/2017) powstała w kooperacji z niemieckim Prof. Dr. Eckhard Flohr.

Prawo spółek handlowych

Pomogamy w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstw, spółek handlowych, cywilnych oraz innych podmiotów prawnych w całej Europie. Doradzamy naszym klientom w codziennych sprawach handlowych.

Pomagamy w zakładaniu spółek kapitałowych i osobowych oraz tworzeniu innych podmiotów prawnych na terenie całej Europy, szczególnie w Austrii i w Polsce.

Oferujemy specjalistyczne doradztwo w zakresie procesów przekształceniowych (łączenia, podziałów) spółek, podwyższania kapitału zakładowego/akcyjnego i zabezpieczeń majątkowych oraz w zakresie sporów wynikłych z tego tytułu.

Obsługa osób indywidualnych

Nasza obsługa opiera się na doradztwie i pomocy prawnej indywidualnym klientom oraz prywatnym przedsiębiorcom i inwestorom we wszystkich oferowanych przez nas dziedzinach.

Strona korzysta z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.