Dziedziny prawa
Zespół
Kontakt
pl

Rozstrzyganie sporów

Projektowanie umów/ ochrona płatności w międzynarodowych transakcjach płatniczych

Przy konstruowaniu i rozwijaniu międzynarodowych stosunków handlowych wskazane jest zaangażowanie prawnika, który dostosuje umowy do konkretnej sytuacji i kraju, o którym mowa. Ogromne znaczenie mają tu w szczególności kwestie wyboru prawa, miejsca jurysdykcji i ochrony płatności. Nasze usługi:

 • opracowywanie i przegląd kontraktów międzynarodowych (dostawy, budowa zakładów, współpraca, umowy franczyzowe itp.)
 • ocena i doradztwo w zakresie umów w języku angielskim
 • ustanawianie międzynarodowych umów i klauzul arbitrażowych
 • sporządzanie projektów umów na dostawy ruchomości ze szczególnym uwzględnieniem Incoterms i CISG
 • porady prawne i obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami w transakcjach importowych i eksportowych za pomocą akredytywy dokumentowej
 • ugoda pozasądowa lub reprezentacja prawna w przypadku sporu

Prowadzenie procesów

Zapewniamy naszym klientom doradztwo prawne w zakresie prowadzenia:

 • postępowań sądowoadministracyjnych zarówno w Polsce, jak i w Austrii
 • postępowań administracyjnych w sprawach spornych zarówno w Polsce, jak i w Austrii
 • postępowań arbitrażowych
 • doradztwa przedsądowego
 • postępowań karnych, finansowych i egzekucyjnych zarówno w Polsce, jak i w Austrii

Arbitraż

Posiadamy bogate doświadczenie w krajowym i międzynarodowym arbitrażu.

Jesteśmy dopuszczeni zarówno do polskiego jak i austriackiego systemu prawnego i jesteśmy przeszkoleni i doświadczeni we wszystkich obszarach rozwiązywania sporów.

Doświadczenie naszych prawników oparte jest na wieloletniej praktyce, w szczególności w branży farmaceutycznej, chemicznej, energetycznej i budowlanej.

Nasze usługi obejmują:

 • krajowe postępowania arbitrażowe (w Polsce i w Austrii)
 • międzynarodowy arbitraż handlowy
 • międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • reprezentację klientów w procesach ad hoc

Dr Wolińska-Umschaden brała udział w procesie tworzenia licznych publikacji w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu (m.in. International Arbitration Yearbook). Jest autorem m.in. artykułu dotyczącego Regulaminu Wiedeńskiego (VIAC-Rules): Nowy Regulamin Wiedeński, MIDA (2013).

Dr Wolińska-Umschaden jest sędzią stałego Sądu Arbitrażowego przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej.

Compliance

W ramach naszych usług:

 • sporządzamy analizy i opinie dotyczące wybranych regulacji prawa polskiego, austriackiego, unijnego oraz międzynarodowego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • zapewniamy doradztwo o charakterze procesowym w zakresie postępowań cywilnych, karnych oraz sądowo-administracyjnych
 • zapewniamy doradztwo oraz pomoc w zakładaniu oraz prowadzeniu przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze farmaceutycznym, medycznym, kosmetycznym i żywnościowym
 • oferujemy pomoc w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi
 • doradzamy w zakresie regulacji dotyczących sektora ochrony zdrowia

Dr Wolińska-Umschaden jest współautorem podręcznika dla przedsiębiorców – Petsche/Mair [Hrsg.] Handbuch Compliance, LexisNexis (2012).

Prawo umów

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym, w tym w szczególności:

 • przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy
 • doradzamy w trakcie wykonywania tych umów
 • pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji
 • sporządzamy i opiniujemy umowy także w oparciu o ustawodawstwo austriackie
 • sporządzamy umowy w języku angelskim, hiszpańskim, niemieckim i polskim; umowy dwujęzyczne i inne

Adwokat Alfons Umschaden specjalizuje się w prawie umów franczyzowych. Wspólnie z adwokat dr Wolińską-Umschaden publikują w tej dziedzinie. Ich najnowsza pozycja książkowa dotycząca prawa franczyzowego (Jahrbuch Franchising 2016/2017) powstała w kooperacji z niemieckim Prof. Dr. Eckhard Flohr.

Prawo spółek handlowych

Doradzamy firmom z polskim i zagranicznym udziałem w następujących obszarach:

 • tworzenie spółek, oddziałów i przedstawicielstw
 • planowanie efektywnej pod względem prawnym i podatkowym struktury korporacji
 • umowy pomiędzy partnerami i udziałowcami
 • spory pomiędzy partnerami i udziałowcami
 • bieżące wsparcie w zakresie prawa spółek
 • reprezentacja partnerów i udziałowców na walnych zgromadzeniach partnerów i walnych zgromadzeniach
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestracyjnych
 • zakładanie firm zarówno w Polsce jak i w Austrii

Obsługa osób indywidualnych

Nasza obsługa opiera się na doradztwie i pomocy prawnej indywidualnym klientom oraz prywatnym przedsiębiorcom i inwestorom we wszystkich oferowanych przez nas dziedzinach.

Umschaden – Um Schaden zu vermeiden!

Chętnie Państwu doradzimy

Pracujemy sprawnie, jesteśmy zawsze dostępni i zawsze nastawieni na indywidualne potrzeby naszych klientów. Jako międzynarodowa firma prawnicza obsługujemy naszych klientów w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim.

Nasz wysoko wyspecjalizowany i doświadczony zespół oferuje profesjonalizm i gwarantuje najwyższą jakość usług zawsze w Państwa języku ojczystym

Skontaktuj się z nami już teraz
Kontakt
pl